Welkom

Nederlands

Als verpakkingsbedrijf zijn wij gespecialiseerd in kartonnen, plastieken en aluminium verpakkingen geschikt voor de voedingsindustrie en de chemische nijverheid. Wij werken nauw samen met toonaangevende fabrikanten in heel Europa. Elk van deze fabrikanten heeft zijn eigen identiteit en specialisatie op de markt van de verpakkingsindustrie. Zo kunnen wij exact inspelen op uw vraag naar bepaalde producten.

Français

Depuis des nombreuses années nous exploitons nos activités dans le domaine des emballages, carton, plastique, alu. Nos emballages sont proprement convenus dans l’industrie alimentaire et chémi. Nous travaillons en collaboration avec des différents fabricants européens. Chaque fabricant est spécialiste dans son propre domaine sur le marché européen et mondiale. C’est évident que cette façon de coopération à long terme, nous permet de vous rendre service à tout les niveaux et vous donner suite à votre demande.

Deutsch

Wie wir sind spezialisiert auf Verpackungen aus Karton, Kunststoff und Aluminium-Verpackungen für die Lebensmittelindustrie und der chemischen Industrie. Wir arbeiten eng mit führenden Herstellern in Europa. Jeder dieser Hersteller hat seine eigene Identität und die Spezialisierung auf dem Markt für die Verpackungsindustrie. So können wir exakt auf Ihre Nachfrage nach bestimmten Produkten zu reagieren.

English

As we specialize in packaging cardboard, plastic and aluminum packaging for the food industry and the chemical industry. We work closely with leading manufacturers in Europe. Each of these manufacturers has its own identity and specialization in the market for the packaging industry. So we can respond to your exact demand for certain products.